1.8MT福克斯一年油耗详细记录

2010-09-28 06:09    作者:KEN415    来源:爱卡汽车网    浏览:


 

油耗全记录

序号

日期

里程表读数

行驶里程

加油站

加油量

燃油类型

单价

金额

加满

油耗估算

1

2007年12月20日

24447公里

未知

BP

30.65升

93#无铅汽油

5.22元

160.00元

8.05升/百公里

2

2007年12月26日

24911公里

464公里

BP

37.36升

93#无铅汽油

5.22元

195.00元

8.16升/百公里

3

2008年01月02日

25430公里

519公里


 

35.40升

97#无铅汽油

5.65元

200.00元

8.16升/百公里

4

2008年01月06日

25603公里

173公里


 

21.07升

93#无铅汽油

5.22元

110.00元

8.14升/百公里

5

2008年01月12日

26062公里

459公里

bp

37.36升

93#无铅汽油

5.22元

195.00元

7.95升/百公里

6

2008年01月20日

26568公里

506公里


 

40.23升

93#无铅汽油

5.22元

210.00元

7.51升/百公里

7

2008年01月25日

27053公里

485公里

BP

36.40升

93#无铅汽油

5.22元

190.00元

8.31升/百公里

8

2008年01月31日

27537公里

484公里

BP

40.23升

93#无铅汽油

5.22元

210.00元

8.31升/百公里

9

2008年02月03日

27906公里

369公里

bp

30.65升

93#无铅汽油

5.22元

160.00元

10.08升/百公里

10

2008年02月08日

28064公里

158公里

bp

15.93升

93#无铅汽油

5.65元

90.00元

7.47升/百公里

11

2008年02月12日

28628公里

564公里


 

42.15升

93#无铅汽油

5.22元

220.00元

7.61升/百公里

12

2008年02月22日

29081公里

453公里

bp

34.48升

93#无铅汽油

5.22元

180.00元

7.49升/百公里

13

2008年02月28日

29567公里

486公里

bp

36.40升

93#无铅汽油

5.22元

190.00元

7.81升/百公里

14

2008年03月07日

30021公里

454公里

BP

35.44升

93#无铅汽油

5.22元

185.00元

8.20升/百公里

15

2008年03月13日

30418公里

397公里

BP

32.57升

93#无铅汽油

5.22元

170.00元

8.31升/百公里

     16      2008年03月21日     30833公里      415公里                  34.48升   93#无铅汽油    5.22元    180.00元    是       8.00升/百公里 
     17      2008年03月24日     31216公里       383公里      bp        30.65升   93#无铅汽油    5.22元    160.00元    是      7.24升/百公里
     18      2008年03月29日     31732公里       516公里      bp       37.36升   93#无铅汽油     5.22元    195.00元    是       8.14升/百公里 
     19      2008年04月07日     32191公里      459公里       bp       37.36升    93#无铅汽油     5.22元    195.00元   是       7.48升/百公里
     20      2008年04月12日    32601公里       410公里       BP      30.65升       93#无铅汽油  5.22元     160.00元    是       7.92升/百公里 
      21    2008年04月16日     33012公里      411公里          bp       32.57升 93#无铅汽油       5.22元    170.00元 是         7.83升/百公里
      22    2008年04月23日     33477公里     465公里          BP      36.40升 93#无铅汽油         5.22元     190.00元 是       8.14升/百公里
    23      2008年04月30日      33912公里    435公里         bp         35.40升 97#无铅汽油        5.65元    200.00元 是        8.67升/百公里
    24      2008年05月07日    34359公里      447公里         BP         38.76升 97#无铅汽油      5.65元      219.00元 是       8.00升/百公里
    25      2008年05月13日    34868公里     509公里         bp           40.71升 97#无铅汽油      5.65元      230.00元 是       7.49升/百公里
    26     2008年05月18日     35258公里     390公里         bp            29.20升 97#无铅汽油      5.65元      165.00元 是      8.26升/百公里 
    27     2008年05月26日     35722公里      464公里                      38.31升 93#无铅汽油        5.22元      200.00元 是      8.06升/百公里
   28      2008年05月31日    36043公里      321公里                        25.86升 93#无铅汽油       5.22元    135.00元  是       8.58升/百公里
   29     2008年06月07日     36466公里     423公里           bp          36.28升 93#无铅汽油      5.65元    205.00元  是        8.40升/百公里
  30        2008年06月14日 36808公里       342公里          bp         28.74升 93#无铅汽油        5.22元 150.00元     是       8.91升/百公里

你可能感兴趣的相关汽车专题
    最新汽车质量故障投诉召回通告
    最新汽车保养经验配件维修价格
    最新驾驶证件查询违章扣分记录